GBC AS ENTREPRENØR GEILO GRAVING OG SPRENGING GEILO GRAVESERVICE BILDER
boligkonstruksjon
Geilo Byggherre Consult AS
Landskap Geilo

Jonstøllie 44, 3580 Geilo Tlf: 32091345 Mobil: 97182020 geilo.bc@online.no
REFERANSER : BILDER FRA UTFØRTE JOBBER

Referanser : 35 - års erfaring i bransjen :

Mann med lupe Tilbake til framsiden Bygge- og prosjektleder for: Anbudsberegning for alle:
Kalkulasjon og administasj.
Hytter og Boliger
store anleggsprosjekt i privat og offentlig regi
av samtlige prosjekt utført av Bygg & Transport
Hytte/bolig Eiendom Ansvarlig utførende av bl..a.: Geilo Nye Vannverk: Prosjekt til 4.5 mill.
Ingeniør med tegning Om oss Boligfelt Vestlia Boligfelt : Prosjekt til flere mill.
borrigg Sprenging Idrettsplass Geilo Kunstgrasbane: Prosjekt til 7 mill
  Vann- og avløpsledninger/tilkoblinger Havsdalen Hytteområde: 2 prosjekt tils. 3,5 mill
gravemaskin Geilo Graveservice
  Store og små private- og næringstomter: flere mill.